หน้าแรกติดต่อเราข่าวสารบทความมาตรฐานวัสดุประโยชน์ผลงานต่างๆ
      เครื่องคิดเลขแจ้งการชำระเงินรายการจัดส่งสินค้า  สินค้าในตระกร้า
หมวดหมู่สินค้า
สมัครสมาชิก
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 
 
เว็บลิงค์


   

20มารยาททางสังคมที่พ่อแม่ต้องสอนลูก

20มารยาททางสังคมที่พ่อแม่ต้องสอนลูก “ลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน” เป็นประโยคที่เตือนใจคุณพ่อคุณแม่ให้ตระหนักถึงการอบรมเลี้ยงดูลูกให้คำนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอ เมื่ออยู่ในบ้าน ลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ จะทำอะไรพ่อแม่ก็ยอมรับได้เพราะความรักอย่างสุดหัวใจที่มีให้กับลูกที่อยู่ตรงหน้า แต่เมื่อออกสู่สังคมนอกบ้านแล้ว พ่อแม่ต้องให้ลูกรู้จักขอบเขตและกาลเทศะ เพราะ ลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน พ่อแม่ต้องคำนึงเสมอว่า สิ่งที่ลูกเราทำอยู่นั้นรบกวนผู้อื่นหรือไม่? (รบกวน = ทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ) สิ่งที่ลูกทำอยู่นั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่? (เดือดร้อน = ผู้อื่นได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เกิดขึ้น) ถ้าสิ่งที่ลูกเป็นอยู่กำลังรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พ่อแม่ต้องไม่นิ่งเฉย ควรตักเตือน และควบคุมลูกให้หยุดพฤติกรรมนั้นในที่สุด มารยาททางสังคมเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน พ่อแม่สามารถสอนได้ตั้งแต่ลูกอายุขวบปลายๆโดยเริ่มตั้งแต่การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ เช่น สวัสดี (ไม่จำเป็นต้องไหว้สวยนะคะแต่ปลูกฝังให้เค้ารู้จักมารยาทเมื่อพบผู้ใหญ่ด้วยคำว่า “สวัสดี” และไหว้) เมื่อเล่นหรือใช้สิ่งของที่เป็นของสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลูกนำไปเก็บไว้ที่เดิม เด็กหลายคนเริ่มพูดได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้ลูกพูดมีหางเสียง “ค่ะ / ครับ” เป็นต้น สิ่งสำคัญที่สุดในการสอนมารยาทให้กับลูกคือ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเรื่องมารยาทก่อน เช่น พูดจาสุภาพกับผู้อื่น มีความเกรงใจผู้อื่น วางตัวเหมาะสมเรียบร้อยไม่รุ่มร่ามทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ลูกดูและเลียนแบบพ่อแม่อยู่เสมอ “อยากให้ลูกเป็นอย่างไร พ่อแม่ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนค่ะ” “มารยาททางสังคมเร่ิมต้นที่บ้าน” สิ่งใดที่ไม่เหมาะสมทางบ้านต้องรีบจัดการให้ลูกตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นดีกว่าปล่อยปละละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญจนคนนอกบ้านต้องเข้ามาตักเตือนเมื่อถึงเวลานั้นก็เจ็บช้ำใจกันทั้งครอบครัว ในทางกลับกัน เมื่อปลูกฝังมารยาทให้ลูกได้ คำชมจากคนรอบข้างก็ตามมา เด็กเองก็เติบโตขึ้นมากับการวางตัวและมารยาทที่ดีซึ่งเป็นคุณลักษณะอันล้ำค่าที่เขาภาคภูมิใจในตัวเองและคนรอบข้างก็ชื่นชม ด้วยรักและปรารถนาดี By#####ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร

    ติดต่อเราถูกที่สุด 086-3223204 เครื่องเล่นสนาม ของเล่นพลาสติก
    1,358,989
    You are visitor no. 637,087  จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1